Zarząd i Druhowie


Funkcyjni OSP w Błędowie

 

Zarząd jednostki:

 

Naczelnik Jacek Tołczyk

Z-ca naczelnika Paweł Mazurkiewicz

 

Skarbnik Waldemar Kołacz

Sekretarz Jerzy Lesiak

Gospodarz Anna Tołczyk

 

Członek zarządu Michał Kołacz

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz F. Malczewski

Członek Komisji Kazimierz Dąbrowski

Członek Komisji Adam Kornaszewski

 

Starosta orkiestry Dawid Szybiński

Członkowie czynni OSP Błędów:

 

Marian Andruszkiewicz

Krzysztof Bednarczyk

Władysław Boniecki

Maria Brudes

Daniel Dąbrowski

Paweł Dąbrowski

Grzegorz Dolina

Damian Dudek

Artur Gniadzik

Marcin Jung

Tadeusz Kołacz

Wiesław Kołacz

Kamil Kozłowski

Sebastian Kozłowski

Mateusz Malarczyk

Roman Malicki

Paweł Mazurkiewicz

Roman Muranowicz

Dariusz Nawrocki

Krzysztof Niewolski

Piotr Nowak

Andrzej Oraczewski

Przemysław Orzeszek

Krzysztof Pawlak

Paweł Rędzikowski

Rafał Rędzikowski

Paweł Saskowski

Artur Sitarek

Jarosław Sitarek

Bartłomiej Tołczyk

Arkadiusz Wencel

Mateusz Zieliński

Szymon Zieliński