Zarząd i Druhowie


Funkcyjni OSP w Błędowie

 

Zarząd jednostki:

 

Prezes Mirosław Krajewski

Naczelnik Jacek Tołczyk

Z-ca naczelnika Jerzy Lewandowski

 

Skarbnik Waldemar Kołacz

Sekretarz Jerzy Lesiak

Gospodarz Anna Tołczyk

 

Członek zarządu Andrzej Boniecki

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz F. Malczewski

Członek Komisji Kazimierz Dąbrowski

Członek Komisji Adam Kornaszewski

 

Starosta orkiestry Krzysztof Sułowski

Członkowie czynni OSP Błędów:

 

Marian Andruszkiewicz

Krzysztof Bednarczyk

Władysław Boniecki

Maria Brudes

Daniel Dąbrowski

Paweł Dąbrowski

Grzegorz Dolina

Damian Dudek

Artur Gniadzik

Marcin Jung

Tadeusz Kołacz

Wiesław Kołacz

Robert Kornaszewski

Kamil Kozłowski

Sebastian Kozłowski

Mateusz Malarczyk

Roman Malicki

Paweł Mazurkiewicz

Roman Muranowicz

Dariusz Nawrocki

Krzysztof Niewolski

Piotr Nowak

Andrzej Olszewski

Andrzej Oraczewski

Przemysław Orzeszek

Krzysztof Pawlak

Piotr Przybycin

Paweł Rędzikowski

Rafał Rędzikowski

Sebastian Rupiewicz

Paweł Saskowski

Tadeusz Sijka

Artur Sitarek

Jarosław Sitarek

Henryk Sobczak

Wiesław Stępniewski

Bogdan Szymański

Wiesław Szymański

Bartłomiej Tołczyk

Andrzej Wencel

Arkadiusz Wencel

Mateusz Zieliński

Szymon Zieliński