Św. Florian


Święty Florian, właśc. Florian z Lauriacum.

Urodzony w II połowie III wieku w Ceti, zmarł w 304 roku.

Męczennik i święty katolicki.

 

Żywot Świętego

Urodził się około 250 roku w Zeiselmauer (dawn Ceti, Dolna Austria).

Jego życie przypadało na okres prześladowań chrześcijan.

W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana (284 - 305). Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego.

W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 roku poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch).

Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria.

Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor KAnoników laterańskich wg reguły św. Augustyna.

W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa.

 

Patronat

Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy.

 

Ikonografia

W ikonografii św. Florian przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar.

 

Dzień obchodów

Jego wspomnienie litorgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 4 maja. W polskim Kościele ma rangę wspomnienia obowiązkowego.